Gennem det nordiske samarbejde Nordannet kan der søges om tilskud til eksterne praktikophold via Nordplus.

Det er kontaktpersonen, der laver aftaler og står for mailkorrespondancen mellem kursisten der skal i udveksling, praktikstedet og ansøgningen til Nordplus.

Kontaktpersonen sender Nordplus-ansøgningen til kursisten/den studerende, som herefter udfylder og returnerer denne til kontaktpersonen, som står for den videre formidling.

Anæstesisygeplejersker på Aarhus Univeristetshospital

OM NORDPLUS

Nordplus er et Nordisk mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet, som yder tilskud til praktikophold og rejseomkostninger.

Nordplus omfatter de fem nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island), selvstyreområderne Grønland, Færøerne og Åland samt de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

Formålet med Nordplus er at styrke mobilitet og netværkssamarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner i Norden. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet.