Om Oslo

Oslo er Norges hovedstad og har en befolkning på ca. 667.000 innbyggere, mens Stor-Oslo har nesten 1.000.000 innbyggere. Byen er delt inn i bydeler, hver med sitt særpreg, Grønland med butikker med mat fra alle verdens hjørner, den gamle arbeiderbydelen Grünerløkka som har fått en ung og trendy befolkning og Frogner med sine flotte murgårder. Rundt de sentrale bydelene ligger villastøkene tett på Nordmarka. Oslomarka, som grenser til Oslo på alle sider, utgjør 1600 km2 med naturområder.

Oslo er også kjent for sitt kulturliv, livlige uteliv, spennende arkitektur og mange festivaler. Det er mulig å leie bysykler eller du kan benytte deg av et godt utbygd kollektivtransportsystem for å komme deg rundt.

Her er også restauranter for enhver smak og lommebok, alt fra Mathallen på Vulkan til restauranter med Michelinstjerner.

Oslo kombinerer et aktivt urbant liv med friluftsmuligheter en kort t-bane tur unna.

Turistinformasjon på: Visit Oslo og Akershus 

Oslo

Photo by Oliver Cole on Unsplash.com

OsloMet

Foto: Sonja Balci / HiOA

 

Det norske flag

Praksissteder i Oslo

OsloMet - storbyuniversitetet et av de nye universitetene i Norge, med omlag 18 500 studenter og 2100 ansatte. OsloMet legger vekt på å forene et høyt faglig nivå med nærhet til yrkesfeltet. Undervisningen skal være basert på det fremste innen forskning, utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. OsloMet samarbeider nært med næringslivet og offentlig sektor når det gjelder faglig utvikling, praksisstudier, prosjektarbeid og karrieremuligheter.

OsloMet har avtale om kliniske studier med åtte sykehus i Oslo og Akershus.

Akershus univeristetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere og ligger på på Nordbyhagen i Lørenskog, 20 minutters kjøring fra Oslo sentrum. Ahus har de fleste kirurgiske spesialiteter unntatt hjerte- og nevrokirurgi.

Bærum sykehus er et lokalsykehus som ligger utenfor Sandvika, ca 20 minutter fra Oslo sentrum. Bærum har ortopedi, gastrokirurgi, gynekolog og urologi.

Diakonhjemmet sykehus er et privat sykehus med driftsavtale med helseregionen Helse Sør-Øst. Det er lokalsykehus for 140 000 innbyggere i Frogner, Vestre Aker og Ullern bydeler og avlaster Ahus med en del akuttpasienter og har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi.

Lovisenberg Diakonale sykehus er også et privat sykehus med driftsavtale med Helse Sør-Øst. Lovisenberg opererer ortopediske, gastrologiske og øre-, nese-, hals-pasienter.

Oslo universitetssykehus (OUS) er en samling av Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål universitetssykehus under én organisatorisk paraply. Sykehuset er landets største med 1500 senger og 20 000 ansatte. Oslo universitetssykehus står for en stor andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge og har alle kirurgiske spesialiteter. 

Oslo

Spesialiteter

Sykehusene i Oslo og Akershus tilbyr alle spesialiteter innenfor pasientbehandling.

Vi vil forsøke å plassert utvekslinsstudenter på sykehus og i avdeling som kan gi praksis tilpasset studentens nivå og læringsutbytte. 

Utveksling til Oslo

Studenter som ønsker utveksling til Oslo, tar først kontakt med sin lærer/sitt studiested som så tar kontakt med OsloMet.

Helsemyndighetene i Norge krever MRSA-testing av helsepersonell som tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver, eller som i løpet av siste 12 måneder har:

  • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
  • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
  • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:

  • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller
  • arbeidet som helsearbeider, eller
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

eller har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden.

Noen av sykehusene kan ha andre rutiner i tillegg.

Bolig

Universitetet kan dessverre ikke tilby bolig for utvekslingsstudenter med kortere opphold enn ett semester. 

Varingskollen

Foto: varingskollen.no

KONTAKT:

Bergsvein Grimsmo
Universitetslektor

OsloMet - storbyuniversitetet
Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie

Besøksadresse: Pilestredet 32, Rom N060.124
Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Telefon direkte: + 47 67 23 60 94
Sentralbord: +47 67 23 50 00
Mobiltelefon: + 47 906 10 310

E-post: Bergsvein.Grimsmo@oslomet.no