Om Lund

Lund är belägen i sydvästra Skåne. Staden grundades 990, troligen som ett led i skapandet av ett enat danskt kungadöme. Lund är förutom sitt universitet grundat 1666, känt för sin domkyrka från 1066 och för sin medeltida karaktär. Idag har Lund som stad karaktären av ett stort ”campus” där universitetet med ca 45 000 studenter sätter stadens prägel. Många av studenterna kommer från andra länder.

Antalet invånare uppgår till ca 125 000 (Lund med omnejd). Företag som Tetra Pak, Tetra-Alfa-Laval, Axis samt Ideon Innovation-kuvös för nystartade företag har sina säten i Lund.

Ca 20 km söderut finns Malmö som är Sveriges 3:e största stad med ca 300 000 invånare. Malmö var en av de tidigaste och mest industrialiserade städerna i Skandinavien. Sedan byggandet av Öresundsbron har Malmö genomgått en stor omvandling med arkitektonisk utveckling med nya bioteknik- och IT-företag, och särskilt studenter genom Malmö Högskola (1998) som fr.o.m. 2018 är universitet. Staden innehåller många historiska byggnader och parker och är även ett kommersiellt centrum för västra delen av Skåne.

Läs mer: Visit Lund 

Läs mer: Lund as a student city

Universitetshuset

Universitetshuset

SUS Lund

SUS/Lund
Photo: David Castor

Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus (SUS) är ett sjukhus grundat den 1 januari 2010 genom sammanslagning av två stora sjukhus, Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset Mas i Malmö, och är ett av Sveriges största sjukhus.

Antal anställda, drygt 12 500. Befolkningsunderlag 1 832 250

Hitta hit: Skånes universitetssjukhus    

Specialer

I Lund finns högspecialiserad neurokirurgi, thoraxkirurgi med hjärttranplantationskirurgi och lungtransplantationskirurgi som riksresurs. Lund är ett av två nationella barnhjärtcenrum, regionens traumacentrum samt barnmedicinska/-kirurgiska centrum och neonatalogi. I övrigt finns specialiserad kirurgi, ortopedi, obstetrik/gynekologi, öron-näs-hals-kirurgi, barnkirurgi.

SUS/Malmö

SUS/Malmö
Photo: David Castor

Malmö

I Malmö finns huvudområdena Colorectal kirurgi, Rekonstruktiv kirurgi, samt ett centrum för kärlkirurgi. Barn, urologi och obstetrik/gynekologi, ortopedi samt plastik-/handkirurgi.

Hvordan kommer jeg i praktik i Lund?

Före ansökan skickas till annat lärosäte/sjukhus i nätverket skall studenten kontakta sin egen kursansvarig/ Before the application is sent to another university /hospital in the network, the student should contact his/her own course manager.

För information om ansökningsprocessen till Lunds universitet och länk till själva ansökan se information här/ For information about the application process to Lund University and link to the application itself see information here:

Students admitted to clinical courses should prior to arrival submit:

• Health Declaration for Clinical Practice 

Lund University

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Boende/accomodation

Studenten skall själv finna boende men det finns hjälp att få: / The student should find accommodation himself but there is help to obtain:

Lund University accomodation

Lund Unversity housing

 

Lunds domkyrka

KONTAKT:

Karina Terp
Kurs-/Inriktningsansvarig,
Anestesisjuksköterska & Universitetsadjunkt

Forskargruppen för vård i högteknologisk miljö, Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Mail: karina.terp@med.lu.se
Tel.: +46 46 222 19 97