Om København

Hovedstaden i Danmark er det skønne København hvor Rigshospitalet og Bispebjerg hospital er beliggende. De er vores samarbejdspartnere i forbindelse med studenter udvekslinger indenfor NORDANNET. 

Her kan du læse mere om København: www.aok.dk

København - Nyhavn

Bispebjerg hospital

Bispebjerg hospital

Bispebjerg hospital er et sygehus med to specialer; ortopædi og gastroenterologi. Patienterne fra optageområdet er ældre og med mange konkurrerende lidelser.

Læs mere om Bispebjerg hospital her: www.bispebjerghospital.dk

Rigshospitalet

Rigshospitalet

Rigshospitalet er det højt specialiserede hospital, som er delt i fem klinikker og praktikken foregår i en af de fem klinikker:

ABD: gastroenterologi, urologi og karkirurgi
HJE:  klassisk thoraxkirurgi og hjertekirurgi
HOC: ortopædi, plastikkirurgi, øre-næse-hals kirurgi 
JMC: gynækologi, obstetrik, børnekirurgi
NEU: neurokirurgiske indgreb på hjernen  

Læs mere om Rigshospitalet her: www.rigshospitalet.dk

Hvordan kommer jeg i praktik i København?

Studenten fremsender en motiveret ansøgning med formål og mål for opholdet til udvekslingsstedets kontaktperson – Jakob Vedtofte.  Formål og mål skal være godkendt af studentens uddannelsesansvarlige NORDANNET repræsentant.

Der er forskellig praksis for hvert af de nordiske lande i forbindelse med om der skal foreligge en attest på MRSA, TBC eller Hepatit. Dette er kursistens ansvar at undersøge. 

Praktikophold i København, afhænger af uddannelsesbelastningen på de enkelte hospitaler. Mulige praktiksteder er følgende: Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital. Dette afgør kontaktpersonen.

Under opholdet deltager studenten 1 til 2 dage på den teoretiske del af uddannelsen efter nærmere aftale med den teoretiske uddannelsesleder Britta Toftlev Johansen.

I forbindelse med praktikken er der en forventning om, at studenten og praktikstedet udarbejder en gensidig evaluering.

Bolig

Det er den studerendes eget ansvar at finde bolig under opholdet. Vi foreslår at man søger via Airbnb eller tilsvarende.

Stemningsbillede fra København

KONTAKT:

Jakob Ibsen Vedtofte
Klinisk oversygeplejerske

Mail: jakob.ibsen.vedtofte@regionh.dk