Om Göteborg

Göteborg är belägen på västkusten och är Sveriges andra största stad, och Nordens femte största med omkring 570 000 invånare. Några av Skandinaviens större industrikoncerner som AB Volvo, SKF och andra välkända teknikföretag som Esab och Hasselblad AB har sitt ursprung och sina huvudkontor i Göteborg. En stor del av den svenska exporten och importen sker via Göteborgs hamn som är Nordens största. 

Läs mer: Göteborg turistbyra

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Sjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är Sveriges största sjukhus och norra Europas näst största. SU har drygt 2 100 vårdplatser fördelade på 165 avdelningar och verksamheten har en omsättning på runt 9,5 miljarder kronor per år. Sjukhuset bildades den 1 januari 1997 när akutsjukhusen Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus slogs ihop. Sedan 1 januari 1999 är SU en del av Västra Götalandsregionen.

 

Läs mer:

Generellt om Sahlgrenska sjukhuset

Anestesikliniker inom SU

Barnanestesi

Östra sjukhuset

Mölndals sjukhus

Palmhouse, Botanical Garden, Gothenburg

Specialiteter

Inom anestesi och intensivvård så återfinns bland annat:

  • Skandinaviens största och ledande kolorektala operationsenheter
  • En av Skandinaviens största förlossningskliniker
  • Drottning Silvias barnsjukhus

 Specialiteter som finns:

  • Transplantation ( riksspecialitet)
  • Thorax
  • Ortopedi
  • Neuro
  • Etc.

Hvordan kan jeg komme i praktik i Gôteborg

För information om ansökningsprocessen till Göteborgs universitet och länk till själva ansökan se information här

Boende

För information om boende i Göteborg och hur man söker boende se information här

Göteborg

 

KONTAKT:

Axel Wolf (MBA, PhD)
Professor (Associate) / Senior Consultant Certified Registered Nurse Anesthetists (CRNA)

Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, Gothenburg University
Sahlgrenska University Hospital/Östra Dept. of Anesthesiology and Intensive care

Tfn:  +46 (0) 317866034
Cell: +46 (0)709355364
E-mail: axel.wolf@gu.se