OM BERGEN

Bergen er Norges andre største by og har en befolkning på ca. 277.391 innbyggere. Navnet Bergen kommer fra "Bjørgvin" som betyr ”den grønne engen mellom fjellene” (bjørg: berg, vin: grønn eng, beitemark).

Bergen ble gitt status som by av Olav Kyrre i 1070. Frem til 1299 var byen kongens hovedsete og  ble regnet som Norges hovedstad. Bergen har bevart mange historiske byggverk og byområder fra hansatiden. Blant dem er Håkonshallen, Rozenkrantztårnet, havnekvarteret Bryggen og middelalderkirkene Mariakirken, Korskirken, Domkirken og Fana kirke. Bryggen er at av få steder i Norge som står på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

I dag er Bergen blant annet kjent for regnet, skillingsbollene og stolte bergensere. Godt ivaretatt trehusbebyggelse, smale brosteinsgater og de syv fjellene som omkranser byen og bidrar til at byen beholder sitt særpreg. På grunn av sin beliggenhet mellom syv fjell, er Bergen ekstra mottakelig for regn. Byen hadde 191 regndager i 2016 - og innbyggerne er stolte av det.

Bergen kommune jobber aktivt for en mer fleksibel by med økt fremtidsrettet satsing på næringsliv, skole, idrett og kultur i tillegg til en grønnere og mer miljøvennlig by. Utbygging av Bybanen er et viktig løft og et prosjekt som blir sett på som ryggraden i Bergens fremtidige kollektive transportsystem. Banen skal avlaste veiene og gå mest mulig i egen trasé.

 

Læs mere om Bergen:

Turistinformasjon Bergen

Informasjon Bergen

Hva skjer i Bergen

Fløibanen, Bergen

 

Bergen

Haukeland Sykehus, Bergen

Haukeland Universitetssykehus

Haukeland Universitetssykehus ligger ved foten av Ulriken i bydelen Årstad i Bergen. Sykehuset ble grunnlagt i 1912 som en avdeling under Bergen kommunale sykehus. I 2002 ble sykehuset og ti andre institusjoner slått sammen Helse Bergen HF.

Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette og rundt 900.000 pasientmøter i 2016 og utdanner en rekke ulike helsearbeidere. Sykehuset har et utstrakt forskningsmiljø og kompetansesentre og spesialfunksjoner både på nasjonalt og regionalt plan. Sykehusets spesialister gir råd til leger i hele landet, tar imot pasienter med spesielle tilstander, og underviser ved universitet, høyskole og på etterutdanningskurs for leger. Sykehuset har landsfunksjon for behandling av brannskader.

Haukeland har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Bergen og 22 nabokommuner i Midthordland, Nordhordland, Voss og deler av Hardanger. 

Haukeland Universitetssjukehus

Høyskolen på Vestlandet, Bergen

Bryggen, Bergen

Spesialiteter

Sykehusene i Bergen tilbyr alle typer spesialiteter innenfor anestesi og pasientbehandling.

HVL vil forsøke å plassere utvekslingsstudenter på sykehus og i avdelinger som kan gi relevant praksis tilpasset studentens nivå og læringsutbytte.

Høyskolen på Vestlandet (HVL)

Høyskolen på Vestlandet (HVL) så dagens lys 1. januar 2017, da Høyskolen i Bergen, Høyskolen i Sogn og Fjordane og Høyskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er en av de største høyskolene i landet, med ca 16 000 studenter fordelt på fem campuser mellom fjord og fjell i Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund og på Stord.

HVL tilbyr alt fra årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. Høyskolen har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og maritime fag, lærer- og musikkutdanning, idrett, friluftsliv og folkehelse, natur- og samfunnsfag og økonomi og ledelse. Hvert år uteksaminerer vi 2700 kandidatar som er med på å løse viktige samfunnsoppgaver innenfor disse fagområdene.

Våre mål

Høyskolen på Vestlandet har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil, og Høyskolen vil være tett på arbeidslivet, regionen og studentene.

HVL har deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap vokser når den blir delt. Det Høyskolen gjør skal støtte opp om vekst for en bærekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for den enkelte.

Master i Anestesisykepleie ved HVL

Master i anestesisykepleie ved HVL campus Bergen har i 2017, som den første i Norge, fått tildelt den høyeste internasjonale akkrediteringen for utdanning av anestesisykepleiere.

Godkjenningen er gitt av The International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA).

Utveksling til Bergen

Studenter som ønsker utveksling til Bergen, tar først kontakt med sin lærer/sitt studiested som så tar kontakt med Høgskolen på Vestlandet.

Helsemyndighetene i Norge krever MRSA-testing av helsepersonell som tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver, eller som i løpet av siste 12 måneder har:

  • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller
  • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
  • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:

  • vært innlagt i helseinstitusjon, eller
  • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller
  • arbeidet som helsearbeider, eller
  • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

eller har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden.

Noen av sykehusene kan ha andre rutiner i tillegg.

Bolig

Høgskolen kan dessverre ikke tilby bolig for utvekslingsstudenter med kortere opphold enn ett semester. 

Bergen

Bergen

KONTAKT:

Sigrunn Drageset
Førsteamanuensis

Master i klinisk sykepleie
Studiekoordinator anestesisykepleie

Telefon: +47 55585632
Epost: Sigrunn.Drageset@hvl.no
Kontro: KRN-G513