Rejsebeskrivelser

Når du har været i praktik udarbejdes der en rejsebeskrivelse. Du kan få inspiration til rejsebeskrivelsen her:

Fælles ramme for rejsebeskrivelsen

Beskriv ligheder og forskelle mellem uddannelsen i værtslandet og det land du kommer fra.

Beskriv ligheder og forskelle mellem klinisk praksis i værtslandet og det land du kommer fra.

Beskriv den undervisning/vejledning du fik, herunder relationen mellem dig og vejleder og eventuelle kliniske vurderings- eksamensformer.

Hvordan gik det med sprogforståelsen, begge veje?

Kulturforskelle; Giv eksempler på iagttagelser, oplevelser og ny viden om din egen og værtslandets kultur.

Fritid og sociale aktiviteter. Var der evt. et socialt program? Fik du kontakt til andre studerende. Skriv lidt om byen, sygehuset og kulturlivet.

Øvrige erfaringer, tips og råd til andre studerende som skal på udveksling;

  • Inden afrejsen
  • Ankomst og registrering, var der nogen til at tage i mod dig?
  • Økonomien, er der gode råd om hvordan man holder de daglige udgifter nede.
  • Bosted, hvem hjalp med at finde en bolig? Hvordan var standarten og hvad kostede det? Var det et godt sted at bo?
  • evt. yderligere forslag til et forøget fagligt/kulturelt udbytte

Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital

 

 

"Det bedste ved uddannelsen

er de mennesker jeg har mødt,

fagligheden og selvindsigten"

 

Maria, Danmark

 

Stemningsbilleder fra Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital

Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital